วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

ปรากฎการณ์ดอปเปอร์

คลิกที่นี้

คลื่นตามขวางและตามยาว

คลิกที่นี้

ความถี่บีตส์

คลิกที่นี้

การทดลองกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน

คลิกที่นี้

การทดลองเสมือนจริงเรื่องโปรเจกไตล์

คลิกที่นี้

การทดลองเสมือนจริงเรื่องความเร่งคงที่

คลิกที่นี้

การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

คลิกที่นี้