วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

ปรากฎการณ์ดอปเปอร์

คลิกที่นี้

คลื่นตามขวางและตามยาว

คลิกที่นี้

ความถี่บีตส์

คลิกที่นี้

การทดลองกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน

คลิกที่นี้

การทดลองเสมือนจริงเรื่องโปรเจกไตล์

คลิกที่นี้

การทดลองเสมือนจริงเรื่องความเร่งคงที่

คลิกที่นี้

การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

คลิกที่นี้

ภาพที่เกิดจากกระจกโค้งนูน

คลิกที่นี้

การเกิดภาพจากเลนส์เว้า

คลิกเลย

การเกิดภาพจากเลนน์นูน

คลิกเลย

การเลี้ยวเบนผ่านช่องแคบเดี่ยว

ศึกษาเกี่ยวกับความยาวคลื่นเมื่อผ่านสลิตเดี่ยว คลิกเลย

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2552

การบวกเว็กเตอร์

แสดงวิธีการบวกเว็กเตอร์ คลิกเลย

การเคลื่นที่แบบวงกลม

ศึกษาลักษณะของการเคลื่อนที่แบบวงกลม คลิกเลย

คลื่นตามขวางและคลื่นตามยาว

ลักษณะของคลื่นตามขวางและคลื่นตามยาว คลิกเลย

การแทรกสอดสลิตคู่

เป็นการทดลองเกี่ยวกับการแทรกสอดสลิตคู่ คลิกเลย

คลื่นนิ่งตามยาว

การทดลองเกี่ยวกับคลื่นนิ่งตามยาว คลิกเลย

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552

แนะนำเว็บ

วันนี้เป็นโอกาสดีที่เปิดบล๊อกเป็นวันแรกเลยอยากแนะนำเว็บไซต์เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับฟิสิกส์ ซึ่งภายในเว็บไซต์จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลายทั้งหมด เพื่อเป็นแนวทางในการทำโจทย์ฟิสิกส์ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับปัญหาฟิสิกส์ด้วย เว็บไซตน์นี้มีขื่อว่า http://www.physicsthai.com/ ลองเข้าไปเยี่ยมชมดูนะครับ

สวัสดีนักเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่รวบรวมการทดลองเสมือนจริง เรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ข้อให้ทุกคนสนุ๊กกับการทดลองฟิสิกส์น่ะครับ
ครูป๋อง